spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹ ਤੇਲ

Date:

ਲਵੈਂਡਰ  (Lavender) ਇੱਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮ Lavandula ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਵੈਂਡਰ ਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਲਵੈਂਡਰ ਦਾ ਤੇਲ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਬੇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਆਇਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਵੈਂਡਰ ਆਇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਵੈਂਡਰ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲਵੈਂਡਰ ਆਇਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ, ਫਟੀ-ਫਟੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਲੀਨਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਲਵੈਂਡਰ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Popular

More like this
Related